Hotline: 0908.534.106 (9:00AM – 6:00PM)
Phản ánh dịch vụ – Đối tác: 0768.717.939
Địa chỉ: Kios số 2, 28 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM (Chỉ Đường)